top of page

ՆԱԻՐԱ
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Էսթետ կոսմետոլոգ

Կրթություն

 

 • Միջնակարգ (1989-1991թթ.) – ՀՀ ԱՆ Երևանի N1 բժշկական բազային ուսումնարան

 • Դիպլոմ ПТ-1, N407264

 

Աշխատանքային փորձ


 •  1992-2003թթ.- Ավագ-բուժքույր Էջմիածնի կենտրոնական

 •  2016-2017թթ.- Էսթետիկ կոսմետոլոգիայի բուժքույր ՀՀ ԱՆ

 •  2017-2020թթ.- Էսթետիկ կոսմետոլոգիայի լազերային

 •  2021թվականից - Էսթետ կոսմետոլոգ “Elvi Med”

[object Object]

ՆԱԻՐԱ 
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Վերապատրաստումներ


 • 2000թ. 3ամիս- Կրծքագեղձի ուռուցքի վերապատրաստման

 •  2014թ. 3 ամիս- Դիմահարդարման դասընթացներ, Ֆրանս -

 •  2014թ. 3 ամիս- Կոսմետոլոգիայի վերապատրաստման

 •  2020թ. Հունվար, 2 շաբաթ- Մատնահարդարման դասընթացներ,

 •  2020թ. Մարտ, 1 շաբաթ- Սնկային ախտահարումների բուժման և

 •  2021թ. Մայիս, 1 ամիս- “Վիրաբուժական բաժանմունքների

bottom of page