top of page

Գործիքային
կոսմետոլոգիա

Դասընթացի մասին

Բարձրագույն բժշկական կրթությունը պարտադիր է

(բակալավրի մասնագիտական դիպլոմ, անձնագրային տվյալներ, հեռախոսահամար, էլ. Հասցե )


▪ CO2 լազերային հղկում և հեռացում

Արժեքը՝ 250.000, 4 դաս


▪ Hifu smas lifting (Ultra Q + )

Արժեքը՝ 150.000, 4 դաս


▪ RF Microneedling

Արժեքը՝ 150.000, 4 դաս


▪ Q-switch պիգմենտների հեռացում

Արժեքը՝ 100.000, 4 դաս


▪ Nd:YAG մազանոթների հեռացում

Արժեքը՝ 100.000, 4 դաս


▪ IPL թերապիա ֆոտոերտասարդեցում

Արժեքը՝ 100.000, 4 դաս


▪ Er:YAG լազերային հղկում

Արժեքը՝ 100.000, 4 դաս


Փաթեթի՝ (Q switch, Nd:YAG, IPL թերապիա, Er:YAG) արժեքը – 300․000 ՀՀ դրամ


Ֆուլ փաթեթի արժեքը - 500․000 ՀՀ դրամ


Տևողությունը 1 ամիս շաբաթական 3 դաս, ընդհանուր 12 դաս 2 ժամ տևողությամբ


Յուրաքանչյուր սարքավորնան դասընթաց ներառում է 4 դաս ՝ 1 տեսական , 3 գործնական


Փաթեթի՝ (Q switch, Nd:YAG, IPL թերապիա, Er:YAG) արժեքը – 300․000 ՀՀ դրամ

Ֆուլ փաթեթի արժեքը -500․000 ՀՀ դրամ

bottom of page