top of page

Լազերային կոսմետոլոգիա

Հակակուպերոզային լազերային բուժում

Հակակուպերոզային լազերային բուժում

Հեմանգիոմաների Nd:YAG նեոդիմային լազերային հեռացում

Հեմանգիոմաների Nd:YAG նեոդիմային լազերային հեռացում

Պիգմենտների  Q-switch լազերային հեռացում Evo-Q PLUS Star

Պիգմենտների Q-switch լազերային հեռացում Evo-Q PLUS Star

Անոթային աստղիկների Nd:YAG նեոդիմային լազերային հեռացում

Անոթային աստղիկների Nd:YAG նեոդիմային լազերային հեռացում

Դաջվաձքների Q-switch լազերային հեռացում Evo-Q PLUS Star

Դաջվաձքների Q-switch լազերային հեռացում Evo-Q PLUS Star

Ակնեյի և պոստակնեյի լազերային բուժում

Ակնեյի և պոստակնեյի լազերային բուժում

Հակապիգմենտային լազերային բուժում

Հակապիգմենտային լազերային բուժում

Մազանոթների  Nd:YAG նեոդիմային լազերային հեռացում

Մազանոթների Nd:YAG նեոդիմային լազերային հեռացում

CO2  լազերային հղկում

CO2 լազերային հղկում

Դիոդային մազահեռացում

Դիոդային մազահեռացում

Պիգմենտների  IPL ֆոտոհեռացում Evo-Q PLUS Star

Պիգմենտների IPL ֆոտոհեռացում Evo-Q PLUS Star

Ալեքսանդրիտային մազահեռացում

Ալեքսանդրիտային մազահեռացում

Հակակորյակային / Հակաբորբոքային լազերային բուժում

Հակակորյակային / Հակաբորբոքային լազերային բուժում

Ռոզացեայի լազերային բուժում

Ռոզացեայի լազերային բուժում

Կարբոնային պիլինգ

Կարբոնային պիլինգ

IPL ֆոտոերիտասարդեցում

IPL ֆոտոերիտասարդեցում

Մաշկի խալերի, նորագոյացությունների լազերային CO2 Fraxis Ilooda հեռացում

Մաշկի խալերի, նորագոյացությունների լազերային CO2 Fraxis Ilooda հեռացում

Կոպերի լազերային CO2 / Q-Switch հղկում

Կոպերի լազերային CO2 / Q-Switch հղկում

bottom of page